Bootstrap Slider


دکتر داود برزآبادی فراهانی
  • هیئت علمی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  • طراح دروه های آموزشی TOEFL ، IELTS و GRE
  • تدریس دوره های فوق به بهترین نحو

کلاس‌های آماده ثبت نام

عنوان دوره روز و ساعت برگزاری مدرس توضیحات
کلاس GRE دکتر برزآبادی (شامل Vocabulary- Reading – Writing) دوره 234 پنج هفته اول پنجشنبه ها صبح از ساعت 08:00 الی 12:30 پنج هفته بعدی جمعه ها از ساعت 15:00 الی 19:30 آقای دکتر برزآبادی
کلاس ریاضی GRE سه شنبه ها صبح از ساعت 10:00 الی 13:15 خانم بلوری