Bootstrap Slider


دکتر داود برزآبادی فراهانی
  • هیئت علمی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  • طراح دروه های آموزشی TOEFL ، IELTS و GRE
  • تدریس دوره های فوق به بهترین نحو

کلاس‌های آماده ثبت نام

عنوان دوره روز و ساعت برگزاری مدرس توضیحات
کلاس آنلاین GRE دکتر برزآبادی شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 248 چهارشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 آقای دکتر برزآبادی
کلاس ریاضی GRE دوشنبه ها عصر از ساعت 15:00 الی 18:30 آقای رجائیان
اولین دوره غیرحضوری(offline) GRE آقای دکتر برزآبادی غیرحضوری آقای دکتر برزآبادی