Bootstrap Slider


دکتر داود برزآبادی فراهانی
  • هیئت علمی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  • طراح دروه های آموزشی TOEFL ، IELTS و GRE
  • تدریس دوره های فوق به بهترین نحو

کلاس‌های آماده ثبت نام

عنوان دوره روز و ساعت برگزاری مدرس توضیحات
کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 259 پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:00 آقای دکتر برزآبادی
کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE چهارشنبه ها ازساعت 16:00 الی 18:30 آقای نوری - خانم فراهانی