Bootstrap Slider


دکتر داود برزآبادی فراهانی
  • هیئت علمی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
  • طراح دروه های آموزشی TOEFL ، IELTS و GRE
  • تدریس دوره های فوق به بهترین نحو

کلاس‌های آماده ثبت نام

عنوان دوره روز و ساعت برگزاری مدرس توضیحات
کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 230 پنج هفته اول سه شنبه ها عصر 15:00 الی 19:30 و پنج هفته بعدی پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:00 الی 12:30 آقای دکتر برزآبادی
کلاس ریاضی GRE سه شنبه ها صبح از ساعت 09:30 الی 12:45 خانم بلوری