کلاس‌های آماده ثبت نام


کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 183 شامل Vocabulary- Reading - Writing
شروع : 23-03-94
روز و ساعت برگزاری: هفته اول شنبه ساعت 15 الی 19:30 و هفت هفته بعدی پنجشنبه ها از ساعت 8 الی 12:30
طول دوره: 8 هفته
شهریه کلاس: 6200000 ریال
مدرس: آقای دکتر برزآبادی
   

کلاس ریاضی GRE
شروع : 22-03-94
روز و ساعت برگزاری: جمعه ها از 16:00 الی 19:30
طول دوره: 5 هفته
شهریه کلاس: 3000000 ریال
مدرس: خانم مهندس موثقی