کلاس‌های آماده ثبت نام


کلاس حضوری GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing
شروع : 18 - 05 - 93
روز و ساعت برگزاری: هفته اول شنبه صبح و هفت هفته بعد یکشنبه ها صبح از 8 الی 1 بعدازظهر
طول دوره: 8 هفته
شهریه کلاس: 5000000 ریال
مدرس: دکتر برزآبادی
   

کلاس بخش ریاضی GRE
شروع : 02 - 06 - 93
روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها 5 الی 7 بعد از ظهر
طول دوره: 4 هفته
شهریه کلاس: 2500000 ریال
مدرس: خانم رضائیان