کلاس‌های آماده ثبت نام


کلاس حضوری GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing
شروع : دوشنبه 08 - 02 - 93
روز و ساعت برگزاری: چهار هفته اول دوشنبه ها از 15 الی 19:30 و چهار هفته بعدی جمعه ها همین ساعت
طول دوره: 8 هفته
شهریه کلاس: 4500000 ریال
مدرس: دکتر برزآبادی
   

کلاس بخش ریاضی برای GRE
شروع : 22 - 02 - 93
روز و ساعت برگزاری: هفته اول دوشنبه و سه هفته بعدی سه شنبه ها 4 بعدازظهر الی 8 شب
طول دوره: 4 هفته
شهریه کلاس: 2000000 ریال
مدرس: خانم رضاییان