Bootstrap Slider

Test 2

 

این آزمون شامل 13 سوال واژگان و 12 سوال استدلال منطقی و درک مطلب است. سطح دشواری متناسب با آزمون اصلی انتخاب شده است . از دیگر مشخصات آنکه:

1. 15 نمونه آزمون با همین مشخصات  هر iهفته یک آزمون در قسمت فروشگاه آورده خواهد شد.

2. سوالات آزمون ها طوری طراحی می شوند که واژگان هر آزمون جدید باشند بطوریکه اگر شما به صورت منظم تمامی آنها را انجام دهید به صورت یک دوره آموزشی خواهد بود و برای آزمون اصلی آماده تان می سازد. البته شما می توانید در صورت نیاز فقط یک آزمون یا هر تعداد را که مایلید سفارش دهید تا صرفا میزان یادگیری خود را بسنجید.

3. هر پنج آزمون یک بار یک آزمون مروری که آزمون های قبل از خود را پوشش می دهد ارائه می شود.

 

دقت کنید که پس از سفارش و دریافت هر آزمون:

1. به آن به شکل بخشی از یک بسته آموزشی نگاه کنید. قبل از انجام تمرینات، تمامی لغاتی را که نمیدانید ( چه در بخش واژگان وچه بقیه بخش ها)  به کمک فرهنگ واژگان در یک فولدر همراه با مثال ثبت کنید و بعدا آزمون را پاسخ بدهید.

2. پس از انجام  آزمون و مقایسه جواب های خود با کلید، تمامی جملات در تمامی بخشها را به دقت بخوانید تا مطمئن شوید که معنی آنها را درک می کنید. این کار لازم است تا بتوانید قدرت پردازش ذهن خود و سرعت خواندن تان را زیاد کنید. این کار سخت هم هست، اما برای کسی که بخواهد با این آزمون ها یا هر مطلب آموزشی دیگری توانایی خود را بالا ببرد در مراحل اول ضروری است. 

 

سفارش:

1. از طریق سایت آزمون مورد نظر را سفارش دهید.

2. پس از حداکثر 24 ساعت آزمون و کلید آن در دو فایل جداگانه به ایمیل شما ارسال می شود.

 

برزآبادی

 

قیمت : 100000 ریال
وضعیت : نا موجود